(021)33993356-8لیست قیمت پمپ پمپیران - پمپ فشار قوی طبقاتی مدل و کا ال WKL سری 32 تا 50 - ساخت ایران

تیپ پمپ

نوع پمپ

قیمت (ریال)

32-1

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-1

9/740/000

32-2

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-2

11/048/000

32-3

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-3

12/414/000

32-4

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-4

13/847/000

32-5

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-5

15/336/000

32-6

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-6

16/892/000

32-7

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-7

18/507/000

32-8

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-8

20/178/000

32-9

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-9

21/916/000

32-10

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-10

23/711/000

32-11

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-11

25/574/000

32-12

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-12

27/493/000

32-13

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-13

29/412/000

32-14

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-14

31/456/000

32-15

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-15

33/501/000

32-16

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-16

35/547/000

32-17

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 32-17

37/598/000

40-1

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-1

10/968/000

40-2

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-2

12/405/000

40-3

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-3

14/079/000

40-4

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-4

15/461/000

40-5

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-5

17/098/000

40-6

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-6

18/808/000

40-7

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-7

20/581/000

40-8

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-8

22/419/000

40-9

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-9

24/328/000

40-10

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-10

26/311/000

40-11

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-11

28/376/000

40-12

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-12

30/490/000

40-13

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-13

32/604/000

40-14

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-14

34/733/000

40-15

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-15

36/870/000

40-16

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 40-16

39/016/000

50-1

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-1

13/529/000

50-2

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-2

15/292/000

50-3

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-3

17/359/000

50-4

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-4

19/046/000

50-5

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-5

20/389/000

50-6

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-6

22/295/000

50-7

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-7

24/277/000

50-8

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-8

26/335/000

50-9

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-9

28/468/000

50-10

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-10

30/679/000

50-11

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-11

33/014/000

50-12

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-12

35/443/000

50-13

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-13

37/969/000

50-14

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 50-14

40/588/000

 

مشخصات فنی پمپ فشارقوی طبقاتی پمپیران سری 32,40,50 در 1450 دور بر دقیقه

مشخصات فنی پمپ فشارقوی طبقاتی پمپیران سری 32,40,50 در 2900 دور بر دقیقهبا توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید

مشاهده پمپ های سانتریفیوژ دیگر

 
       
صنعت گستر ایران زمین - تماس با ما
RSS feed google plus linkedin telegram twitter facebook aparat
  صفحه اصلي | محصولات | مقالات آموزشي | تماس با ما
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به صنعت گستر ایران زمین ® میباشد