(021)33993356-8لیست قیمت پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی داب DAB - ساخت ایتالیا - به ریال

تیپ الکتروپمپ

نوع الکتروپمپ

قیمت (ریال)

VA 25/130

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 1 اینچ تکفاز

1/890/000

VA 25/180

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 1 اینچ تکفاز

1/890/000

VA 25/180X

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ تکفاز

2/190/000

VA 35/130

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 1 اینچ تکفاز

1/940/000

VA 35/180

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 1 اینچ تکفاز

1/940/000

VA 35/180X

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ تکفاز

2/290/000

VA 55/130-½

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور ½ اینچ تکفاز

1/990/000

VA 55/130

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 1 اینچ تکفاز

1/990/000

VA 55/180

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 1 اینچ تکفاز

1/990/000

VA 55/180X

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ تکفاز

2/410/000

VA 65/130-½

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور ½ اینچ تکفاز

2/120/000

VA 65/130

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 1 اینچ تکفاز

2/040/000

VA 65/180

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 1 اینچ تکفاز

2/040/000

VA 65/180X

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ تکفاز

2/490/000

VSA 65/180

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 1 اینچ تکفاز

2/550/000

VS 35/150

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی تک دور 1 اینچ تکفاز

5/350/000

VS 65/150

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی تک دور 1 اینچ تکفاز

5/550/000

A 50/180XM

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ تکفاز

4/520/000

A 50/180M

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 1 اینچ تکفاز

4/430/000

A 80/180XM

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ تکفاز

5/230/000

A 80/180M

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 1 اینچ تکفاز

4/950/000

A 110/180XM

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی دو دور اینچ تکفاز

6/500/000

A 110/180M

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 1 اینچ تکفاز

5/700/000

B 50/250-40M

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ تکفاز

5/250/000

B 50/250-40T

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی دو دور اینچ سه فاز

8/110/000

B 56/250-40M

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ تکفاز

5/970/000

B 80/250-40M

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ تکفاز

5/750/000

B 110/250-40M

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ تکفاز

6/940/000

B 110/250-40T

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی دو دور اینچ سه فاز

10/950/000

D 110/250-40T

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ سه فاز

17/540/000

BPH 60/250-40M

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ تکفاز

18/650/000

BPH 60/250-40T

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ سه فاز

18/090/000

BPH 120/250-40M

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ تکفاز

19/050/000

BPH 120/250-40T

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ سه فاز

18/500/000

BPH 60/280-50M

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 2 اینچ تکفاز

20/660/000

BPH 60/280-50T

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 2 اینچ سه فاز

19/100/000

BPH 120/280-50M

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 2 اینچ تکفاز

23/770/000

BPH 120/280-50T

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 2 اینچ سه فاز

22/500/000

BPH 180/280-50T

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 2 اینچ سه فاز

24/040/000

BPH 60/340-65M

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ تکفاز

23/850/000

BPH 120/340-65T

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور اینچ سه فاز

24/800/000

BPH 120/360-80T

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 3 اینچ سه فاز

28/900/000

BPH 180/360-80T

پمپ سیرکولاتور - پمپ خطی سه دور 3 اینچ سه فاز

29/900/000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید

مشاهده پمپ های سیرکولاتور دیگر

 
       
صنعت گستر ایران زمین - تماس با ما
RSS feed google plus linkedin telegram twitter facebook aparat
  صفحه اصلي | محصولات | مقالات آموزشي | تماس با ما
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به صنعت گستر ایران زمین ® میباشد