(021)33993356-8لیست قیمت پمپ کفکش توان تک - خروجی بالا - ساخت ایران

تیپ پمپ

نوع پمپ

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

TPT 18/4

پمپ کفکش توان 18 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا

6/900/000

TPT 18/4 F

پمپ کفکش توان 18 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا - فلوتردار

7/500/000

TPT 34/4

پمپ کفکش توان 34 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا

7/620/000

TPT 34/4 F

پمپ کفکش توان 34 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا - فلوتردار

8/220/000

TPT 50/4

پمپ کفکش توان 50 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا

8/150/000

TPT 50/4 F

پمپ کفکش توان 50 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا - فلوتردار

8/750/000

TPT 50/4

پمپ کفکش توان 50 متری سه فاز پروانه استیل - خروجی بالا

8/150/000

TPT 65/4

پمپ کفکش توان 65 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا

10/150/000

TPT 65/4

پمپ کفکش توان 65 متری سه فاز پروانه استیل - خروجی بالا

10/150/000

TPT 80/4

پمپ کفکش توان 80 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا

10/950/000

TPT 80/4

پمپ کفکش توان 80 متری سه فاز پروانه استیل - خروجی بالا

10/950/000

TPT 100/4

پمپ کفکش توان 100 متری تکفاز - خروجی بالا

12/000/000

TPT 100/4

پمپ کفکش توان 100 متری سه فاز فلوتردار - خروجی بالا

12/000/000

TPT 15/6

پمپ کفکش توان 15 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا

2

7/500/000

TPT 15/6 F

پمپ کفکش توان 15 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا - فلوتردار

2

8/100/000

TPT 27/6

پمپ کفکش توان 27 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا

2

8/800/000

TPT 27/6 F

پمپ کفکش توان 27 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا - فلوتردار

2

9/400/000

TPT 40/6

پمپ کفکش توان 40 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا

2

10/200/000

TPT 40/6 F

پمپ کفکش توان 40 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا - فلوتردار

2

10/800/000

TPT 40/6

پمپ کفکش توان 40 متری سه فاز پروانه استیل - خروجی بالا

2

10/200/000

TPT 51/6

پمپ کفکش توان 51 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا

2

10/700/000

TPT 51/6

پمپ کفکش توان 51 متری سه فاز پروانه استیل - خروجی بالا

2

10/700/000

TPT 62/6

پمپ کفکش توان 62 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا

2

11/000/000

TPT 62/6

پمپ کفکش توان 62 متری سه فاز پروانه استیل - خروجی بالا

2

11/000/000

TPT 70/6

پمپ کفکش توان 70 متری تکفاز پروانه استیل - خروجی بالا

2

11/800/000

TPT 70/6

پمپ کفکش توان 70 متری سه فاز پروانه استیل - خروجی بالا

2

11/800/000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید

مشاهده پمپ های کف کش و لجن کش دیگر

 
       
صنعت گستر ایران زمین - تماس با ما
RSS feed google plus linkedin telegram twitter facebook aparat
  صفحه اصلي | محصولات | مقالات آموزشي | تماس با ما
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به صنعت گستر ایران زمین ® میباشد