(021)33993356-8لیست قیمت پمپ لجن کش توان تک - ساخت ایران

تیپ پمپ

نوع پمپ

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

TPD 12/6

لجن کش 12 متری تک فاز پروانه نیمه باز چدنی

2

8/380/000

TPD 12/6 F

لجن کش 12 متری تک فاز فلوتردار پروانه نیمه باز چدنی

2

8/980/000

TPD 20/6

لجن کش 20 متری تک فاز پروانه نیمه باز چدنی

2

9/230/000

TPD 20/6

لجن کش 20 متری سه فاز پروانه نیمه باز چدنی

2

9/230/000

TPD 12/8

لجن کش 12 متری تک فاز پروانه نیمه باز چدنی

3

9/730/000

TPD 12/8 F

لجن کش 12 متری تک فاز فلوتردار پروانه نیمه باز چدنی

3

10/330/000

TPD 20/8

لجن کش 20 متری تک فاز پروانه نیمه باز چدنی

3

10/550/000

TPD 20/8

لجن کش 20 متری سه فاز پروانه نیمه باز چدنی

3

10/550/000

TPB 15/6

لجنکش 15 متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال

2

9/000/000

TPB 15/6

لجنکش 15 متری سه فاز پروانه چدنی تک کانال

2

9/000/000

TPB 20/6

لجنکش 20 متری تکفاز پروانه چدنی چند کانال

2

9/900/000

TPB 20/6

لجنکش 20 متری سه فاز پروانه چدنی چند کانال

2

9/900/000

TPB 14/8

لجنکش 14 متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال

3

10/500/000

TPB 14/8

لجنکش 14 متری سه فاز پروانه چدنی تک کانال

3

10/500/000

TPB 20/8

لجنکش 20 متری تکفاز پروانه چدنی چند کانال

3

11/000/000

TPB 20/8

لجنکش 20 متری سه فاز پروانه چدنی چند کانال

3

11/000/000

TPC 10/5

لجن کش 10 متری تکفاز پروانه چدنی گردابی

8/880/000

TPC 10/5 F

لجن کش 10 متری تکفاز فلوتردار پروانه چدنی گردابی

9/480/000

TPC 10/5

لجن کش 10 متری سه فاز پروانه چدنی گردابی

8/880/000

TPC 13/5

لجن کش 13 متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال

8/880/000

TPC 13/5 F

لجن کش 13 متری تکفاز فلوتردار پروانه چدنی تک کانال

9/480/000

TPC 13/5

لجن کش 13 متری سه فاز پروانه چدنی تک کانال

8/880/000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید

مشاهده پمپ های کف کش و لجن کش دیگر

 
       
صنعت گستر ایران زمین - تماس با ما
RSS feed google plus linkedin telegram twitter facebook aparat
  صفحه اصلي | محصولات | مقالات آموزشي | تماس با ما
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به صنعت گستر ایران زمین ® میباشد