(021)33993356-8لیست قیمت الکترو گیربکس شافت مستقیم پارس گرجی صنعت - ساخت ایران - به ریال

نوع الکترو گیربکس

قدرت

(HP)

دور خروجی

(RPM)

قطر شافت

 (mm)

قیمت (ریال)

پایه دار

فلنجدار

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.5

20

32

6/920/000

7/570/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.5

25

32

6/920/000

7/570/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.5

31

28

5/190/000

5/640/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.5

40

28

5/190/000

5/640/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.5

50

28

5/190/000

5/640/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.5

63

28

5/190/000

5/640/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.5

80

28

5/190/000

5/640/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.5

100

28

5/190/000

5/640/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.5

125 - 400

28

5/190/000

5/640/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.75

20

32

7/190/000

7/840/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.75

25

32

7/190/000

7/840/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.75

31

32

6/820/000

7/470/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.75

40

32

6/820/000

7/470/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.75

50

32

6/820/000

7/470/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.75

63

28

5/620/000

6/070/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.75

80

28

5/620/000

6/070/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.75

100

28

5/620/000

6/070/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

0.75

125 - 400

28

5/620/000

6/070/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1

20

48

9/630/000

10/530/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1

25

48

9/630/000

10/530/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1

31

32

7/020/000

7/670/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1

40

32

7/020/000

7/670/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1

50

32

7/020/000

7/670/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1

63

28

5/820/000

6/270/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1

80

28

5/820/000

6/270/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1

100

28

5/820/000

6/270/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1

125 - 400

28

5/820/000

6/270/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1.5

20

48

9/950/000

10/850/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1.5

25

48

9/950/000

10/850/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1.5

31

48

9/350/000

10/250/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1.5

40

48

9/350/000

10/250/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1.5

50

48

9/350/000

10/250/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1.5

63

32

7/550/000

8/200/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1.5

80

32

7/550/000

8/200/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1.5

100

28

6/350/000

6/800/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

1.5

125 - 400

28

6/350/000

6/800/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

2

20

60

14/200/000

15/650/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

2

25

60

14/200/000

15/650/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

2

31

48

9/880/000

10/780/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

2

40

48

9/880/000

10/780/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

2

50

48

9/880/000

10/780/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

2

63

32

8/080/000

8/730/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

2

80

32

8/080/000

8/730/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

2

100

32

8/080/000

8/730/000

الکترو گیربکس شافت مستقیم سه فاز

2

125 - 400

28

6/880/000

7/330/000

 

صفحه بعد

پارس گرجی صنعت - الکترو گیربکس پارس گرجی صنعت - rating: 4.2/5, based on 92 reviewsبا توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید

مشاهده الکترو گیربکس های دیگر

 
       
صنعت گستر ایران زمین - تماس با ما
RSS feed google plus linkedin telegram twitter facebook aparat
  صفحه اصلي | محصولات | مقالات آموزشي | تماس با ما
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به صنعت گستر ایران زمین ® میباشد