(021)33993356-8لیست قیمت گیربکس حلزونی - ساخت چین - به ریال

تیپ گیربکس

نوع گیربکس

نسبت تبدیل

(I)

قطر

ورودی

 (mm)

قطر

خروجی

 (mm)

قیمت (ریال)

NMRV 30

گیربکس حلزونی تیپ 30

7.5

11

14

1/050/000

NMRV 30

گیربکس حلزونی تیپ 30

10

11

14

1/050/000

NMRV 30

گیربکس حلزونی تیپ 30

15

11

14

1/050/000

NMRV 30

گیربکس حلزونی تیپ 30

20

11

14

1/050/000

NMRV 30

گیربکس حلزونی تیپ 30

25

11

14

1/050/000

NMRV 30

گیربکس حلزونی تیپ 30

30

11

14

1/050/000

NMRV 30

گیربکس حلزونی تیپ 30

40

11

14

1/050/000

NMRV 30

گیربکس حلزونی تیپ 30

50

11

14

1/050/000

NMRV 30

گیربکس حلزونی تیپ 30

60

11

14

1/050/000

NMRV 30

گیربکس حلزونی تیپ 30

80

11

14

1/050/000

NMRV 40

گیربکس حلزونی تیپ 40

7.5

11

14

1/150/000

NMRV 40

گیربکس حلزونی تیپ 40

10

11

14

1/150/000

NMRV 40

گیربکس حلزونی تیپ 40

15

11

14

1/150/000

NMRV 40

گیربکس حلزونی تیپ 40

20

11

14

1/150/000

NMRV 40

گیربکس حلزونی تیپ 40

25

11

14

1/150/000

NMRV 40

گیربکس حلزونی تیپ 40

30

11

14

1/150/000

NMRV 40

گیربکس حلزونی تیپ 40

40

11

14

1/150/000

NMRV 40

گیربکس حلزونی تیپ 40

50

11

14

1/150/000

NMRV 40

گیربکس حلزونی تیپ 40

60

11

14

1/150/000

NMRV 40

گیربکس حلزونی تیپ 40

80

11

14

1/150/000

NMRV 40

گیربکس حلزونی تیپ 40

100

11

14

1/150/000

NMRV 50

گیربکس حلزونی تیپ 50

7.5

14

19

25

1/800/000

NMRV 50

گیربکس حلزونی تیپ 50

10

14

19

25

1/800/000

NMRV 50

گیربکس حلزونی تیپ 50

15

14

19

25

1/800/000

NMRV 50

گیربکس حلزونی تیپ 50

20

14

19

25

1/800/000

NMRV 50

گیربکس حلزونی تیپ 50

25

14

19

25

1/800/000

NMRV 50

گیربکس حلزونی تیپ 50

30

14

19

25

1/800/000

NMRV 50

گیربکس حلزونی تیپ 50

40

14

19

25

1/800/000

NMRV 50

گیربکس حلزونی تیپ 50

50

14

19

25

1/800/000

NMRV 50

گیربکس حلزونی تیپ 50

60

14

25

1/800/000

NMRV 50

گیربکس حلزونی تیپ 50

80

14

25

1/800/000

NMRV 50

گیربکس حلزونی تیپ 50

100

14

25

1/800/000

NMRV 63

گیربکس حلزونی تیپ 63

7.5

19

24

25

2/300/000

NMRV 63

گیربکس حلزونی تیپ 63

10

19

24

25

2/300/000

NMRV 63

گیربکس حلزونی تیپ 63

15

19

24

25

2/300/000

NMRV 63

گیربکس حلزونی تیپ 63

20

19

24

25

2/300/000

NMRV 63

گیربکس حلزونی تیپ 63

25

19

24

25

2/300/000

NMRV 63

گیربکس حلزونی تیپ 63

30

19

24

25

2/300/000

NMRV 63

گیربکس حلزونی تیپ 63

40

19

24

25

2/300/000

NMRV 63

گیربکس حلزونی تیپ 63

50

19

24

25

2/300/000

NMRV 63

گیربکس حلزونی تیپ 63

60

19

24

25

2/300/000

NMRV 63

گیربکس حلزونی تیپ 63

80

14

19

25

2/300/000

NMRV 63

گیربکس حلزونی تیپ 63

100

14

19

25

2/300/000

 

صفحه بعد

ساخت چین - گیربکس حلزونی - rating: 4/5, based on 66 reviewsبا توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید

مشاهده گیربکس های دیگر

 
       
صنعت گستر ایران زمین - تماس با ما
RSS feed google plus linkedin telegram twitter facebook aparat
  صفحه اصلي | محصولات | مقالات آموزشي | تماس با ما
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به صنعت گستر ایران زمین ® میباشد