لیست قیمت موتور دیزل لومباردینی LOMBARDINI - ساخت ایتالیا

تیپ موتور

نوع موتور

توان مکانیکی

(KW)

توان دائم

توان اضطراری

قیمت (ریال)

KW

KVA

KW

KVA

3LD510

موتور دیزل هواخنک - 3000 دور

9

 

 

 

 

38/000/000

15LD350

موتور دیزل هواخنک - 3000 دور

4.65

3.5

4.3

3.7

4.6

40/000/000

15LD400

موتور دیزل هواخنک - 3000 دور

6.2

4.5

5.6

5

6.2

45/000/000

15LD440

موتور دیزل هواخنک - 3000 دور

6.8

5

6.2

5.6

7

56/000/000

15LD500

موتور دیزل هواخنک - 3000 دور

7.8

5.8

7.2

6.4

8

62/000/000

25L425-2

موتور دیزل هواخنک - 3000 دور

11.5

8.8

11

9.8

12.2

95/000/000

9LD625-2

موتور دیزل هواخنک - 3000 دور

19.12

15

18.8

16.3

20.3

110/000/000

9LD626-2

موتور دیزل هواخنک - 3000 دور

19.12

15

18.8

16.3

20.3

115/000/000

LDW702

موتور دیزل آب خنک - 1500 دور

5.5

4

5

4.4

5.5

100/000/000

LDW1003

موتور دیزل آب خنک - 1500 دور

8.5

6.5

8.1

7.2

9

110/000/000

LDW1404

موتور دیزل آب خنک - 1500 دور

11.5

9

11.1

9.8

12.2

125/000/000

LDW1603

موتور دیزل آب خنک - 1500 دور

15.5

12.1

15.1

13.3

16.7

135/000/000

LDW2204

موتور دیزل آب خنک - 1500 دور

19.5

15.2

19

16.8

21

155/000/000

LDW2204T

موتور دیزل آب خنک - 1500 دور

26

20.3

25.4

22.4

28

195/000/000