تلفن: 8 - 33993356 (021)
صنعت گستر ايران زمين


لیست قیمت پمپ کفکش استریم STREAM - ساخت چین

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

SQD1.5-12-0.25

کفکش 1 اینچ - تکفاز

0.37

12

4

1

1,750,000

SQD1.5-17-0.37

کفکش 1 اینچ - تکفاز

0.5

17.5

6

1

2,060,000

SQD1.5-17-0.37F

کفکش 1 اینچ - تکفاز - فلوتردار

0.5

17.5

6

1

2,220,000

SQD1.5-25-0.55

کفکش 1 اینچ - تکفاز

0.75

25.5

4.5

1

2,580,000

SQD1.5-25-0.55F

کفکش 1 اینچ - تکفاز - فلوتردار

0.75

25.5

4.5

1

2,740,000

SQD1.5-32-0.75

کفکش 1 اینچ - تکفاز

1

32.5

6

1

2,830,000

SQD1.5-32-0.75F

کفکش 1 اینچ - تکفاز - فلوتردار

1

32.5

6

1

2,990,000

SQD3-30-1.1

کفکش 1 اینچ - تکفاز

1.5

30

9.5

1

3,760,000

SQD3-30-1.1F

کفکش 1 اینچ - تکفاز - فلوتردار

1.5

30

9.5

1

3,860,000

SQD3-18-0.55

کفکش اینچ - تکفاز

0.75

19.5

7.9

2,580,000

SQD3-18-0.55F

کفکش اینچ - تکفاز - فلوتردار

0.75

19.5

7.9

2,740,000

SQD3-24-0.75

کفکش اینچ - تکفاز

1

25

9

2,830,000

SQD3-24-0.75F

کفکش اینچ - تکفاز - فلوتردار

1

25

9

2,990,000

SQD10-12-0.55

کفکش اینچ - تکفاز

0.75

18.5

15

2,580,000

SQD10-12-0.55F

کفکش اینچ - تکفاز - فلوتردار

0.75

18.5

15

2,740,000

SQD8-18-0.75

کفکش اینچ - تکفاز

1

20

15

2,830,000

SQD8-18-0.75F

کفکش اینچ - تکفاز - فلوتردار

1

20

15

2,990,000

SQD6-25-1.1

کفکش اینچ - تکفاز

1.5

25

16

4,500,000

SQ6-25-1.1

کفکش 2 اینچ - سه فاز

1.5

25

16

2

4,650,000

SQD15-7-0.55

کفکش 2 اینچ - تکفاز

0.75

8

22

2

2,580,000

SQD10-16-0.75

کفکش 2 اینچ - تکفاز

1

20

15

2

2,830,000

SQD10-16-0.75F

کفکش 2 اینچ - تکفاز - فلوتردار

1

20

15

2

2,990,000

SQ10-34-2.2

کفکش 2 اینچ - سه فاز

3

35

15

2

7,880,000

SQ12.5-50-4

کفکش 2 اینچ - سه فاز

5.5

58

20

2

12,400,000

SQ12.5-60-5.5

کفکش 2 اینچ - سه فاز

7.5

83

20

2

14,160,000

SQD15-14-1.1

کفکش اینچ - تکفاز

1.5

17

28

3,760,000

SQD15-14-1.1F

کفکش اینچ - تکفاز - فلوتردار

1.5

17

28

3,860,000

SQD15-10-0.75

کفکش اینچ - تکفاز

1

12

36

2,830,000

SQD40-6-1.1

کفکش 3 اینچ - تکفاز

1.5

10

52

3

3,760,000

SQD40-6-1.1F

کفکش 3 اینچ - تکفاز - فلوتردار

1.5

10

52

3

3,860,000

SQD25-6-0.75

کفکش 3 اینچ - تکفاز

1

9.5

32

3

2,830,000

SQD25-6-0.75F

کفکش 3 اینچ - تکفاز - فلوتردار

1

9.5

32

3

2,990,000

QDX1.5-18-0.37

کفکش 1 اینچ 19 متری 0.5 اسب تکفاز

0.5

19

4.5

1

1,650,000

QDX1.5-18-0.37

کفکش 1 اینچ 19 متری 0.5 اسب فلوتردار

0.5

19

4.5

1

1,790,000

QDX1.5-25-0.55

کفکش 1 اینچ 25 متری 0.75 اسب تکفاز

0.75

25.5

4.5

1

2,030,000

QDX1.5-25-0.55

کفکش 1 اینچ 25 متری 0.75 اسب فلوتردار

0.75

25.5

4.5

1

2,160,000

QDX3-20-0.55

کفکش 1 اینچ 21 متری 0.75 اسب تکفاز

0.75

21

6

1

2,030,000

QDX3-20-0.55

کفکش 1 اینچ 21 متری 0.75 اسب فلوتردار

0.75

21

6

1

2,160,000

QDX10-12-0.55

کفکش اینچ 15 متری 0.75 اسب تکفاز

0.75

15

15

2,030,000

QDX10-12-0.55

کفکش اینچ 15 متری 0.75 اسب فلوتردار

0.75

15

15

2,160,000

QDX15-8-0.55

کفکش 2 اینچ 11 متری 0.75 اسب تکفاز

0.75

11.2

24

2

2,030,000

QDX15-8-0.55

کفکش 2 اینچ 11 متری 0.75 اسب فلوتردار

0.75

11.2

24

2

2,160,000

QDX1.5-32-0.75

کفکش 1 اینچ 33 متری 1 اسب تکفاز

1

33

6

1

2,270,000

QDX1.5-32-0.75

کفکش 1 اینچ 33 متری 1 اسب فلوتردار

1

33

6

1

2,410,000

QDX3-25-0.75

کفکش اینچ 28 متری 1 اسب تکفاز

1

28

6

2,270,000

QDX3-25-0.75

کفکش اینچ 28 متری 1 اسب فلوتردار

1

28

6

2,410,000

QDX8-18-0.75

کفکش اینچ 20 متری 1 اسب تکفاز

1

20.5

24

2,270,000

QDX8-18-0.75

کفکش اینچ 20 متری 1 اسب فلوتردار

1

20.5

24

2,410,000

QDX10-16-0.75

کفکش 2 اینچ 19 متری 1 اسب تکفاز

1

19

24

2

2,270,000

QDX10-16-0.75

کفکش 2 اینچ 19 متری 1 اسب فلوتردار

1

19

24

2

2,410,000

QDX30-6-0.75

کفکش 3 اینچ 10 متری 1 اسب تکفاز

1

10.5

42

3

2,270,000

QDX30-6-0.75

کفکش 3 اینچ 10 متری 1 اسب فلوتردار

1

10.5

42

3

2,410,000

QDX3-30-1.1

کفکش 1 اینچ 33 متری 1.5 اسب تکفاز

1.5

33

6

1

2,850,000

QDX3-30-1.1

کفکش 1 اینچ 33 متری 1.5 اسب فلوتردار

1.5

33

6

1

2,980,000

QDX15-15-1.1

کفکش اینچ 17 متری 1.5 اسب تکفاز

1.5

17.5

24

2,850,000

QDX15-15-1.1

کفکش اینچ 17 متری 1.5 اسب فلوتردار

1.5

17.5

24

2,980,000

QDX40-7-1.1

کفکش 3 اینچ 10 متری 1.5 اسب تکفاز

1.5

10.2

48

3

2,850,000

QDX40-7-1.1

کفکش 3 اینچ 10 متری 1.5 اسب فلوتردار

1.5

10.2

48

3

2,980,000

SPP-370F

کفکش پلاستیکی فلوتردار - تکفاز

0.5

7

6.6

1,750,000

SPA1100

کفکش بدنه چدن - تکفاز

1.5

9

40

3

3,770,000

SVQ2200

کفکش بدنه استیل - تکفاز

3

17

42

3

6,199,000

SVS20-11-1.5

کفکش بدنه استیل - تکفاز

2

18

28

2

5,722,000

SPA6-28/2-1.1

کفکش بدنه چدن - تکفاز

1.5

28

15

2

3,850,000

SPA6-28/2-1.1F

کفکش بدنه چدن - فلوتردار - تکفاز

1.5

28

15

2

3,970,000

SPA6-28/2-1.1A

کفکش بدنه استیل - تکفاز

1.5

28

15

2

4,240,000

SPA6-28/2-1.1FSS

کفکش بدنه استیل - فلوتردار - تکفاز

1.5

28

15

2

4,230,000

SPA6-39/3-1.5ASS

کفکش بدنه استیل - تکفاز

2

42

14.4

2

5,240,000

SPA6-39/3-1.5AFS

کفکش بدنه استیل - فلوتردار - تکفاز

2

42

14.4

2

5,360,000

SPA6-32-1.5SS

کفکش بدنه استیل - تکفاز

2

34

13

3,900,000

SPA6-32-1.5FSS

کفکش بدنه استیل - فلوتردار - تکفاز

2

34

13

5,610,000

SPS5-30/3-1.1

کفکش 2 اینچ - تکفاز

1.5

40

10

2

5,165,000

SPS5-40/4-1.5

کفکش 2 اینچ - تکفاز

2

50

10

2

5,708,000

SPS5-50/5-2.2

کفکش 2 اینچ - تکفاز

3

70

10

2

8,485,000

SPS3-65/6-2.2

کفکش اینچ - تکفاز

3

90

6

8,230,000

QX40-40-7.5

کفکش 2 اینچ 40 متری 10 اسب سه فاز

10

40

40

2

14,040,000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید

پمپ استريم
logo-samandehi


با ما همراه باشید     aparat facebook twitter telegram linkedin instagram RSS feedصفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اينترنتي | قوانين و مقررات | حفظ حريم شخصي | درباره ما | تماس با ما

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ايران زمين مي باشد و هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد