تلفن: 8 - 33993356 (021)
صنعت گستر ايران زمين


لیست قیمت اینورتر LS ( درایو ال اس LS ) - ساخت کره

تیپ اینورتر

نوع اینورتر

قدرت

ولتاژ ورودی

قیمت (ریال)

HP

KW

IE5-1

اینورتر 0.1 کیلووات - ورودی تک فاز

0.12

0.1

220

2,600,000

IE5-1

اینورتر 0.2 کیلووات - ورودی تک فاز

0.33

0.2

220

2,900,000

IE5-1

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

3,100,000

IE5-1C

اینورتر 0.1 کیلووات - ورودی تک فاز

0.12

0.1

220

2,900,000

IE5-1C

اینورتر 0.2 کیلووات - ورودی تک فاز

0.33

0.2

220

3,100,000

IE5-1C

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

3,450,000

IC5

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

3,900,000

IC5

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

4,400,000

IC5

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

5,200,000

IC5

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

6,700,000

IG5-A

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی سه فاز

0.5

0.37

380

5,800,000

IG5-A

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

6,500,000

IG5-A

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

8,350,000

IG5-A

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

9,000,000

IG5-A

اینورتر 4 کیلووات - ورودی سه فاز

5.5

4

380

12,750,000

IG5-A

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

15,700,000

IG5-A

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

19,250,000

IG5-A

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

20,700,000

IG5-A

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

24,300,000

IG5-A

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

32,600,000

IG5-A

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

36,000,000

IG5-A-2

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

5,300,000

IG5-A-2

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

5,600,000

IG5-A-2

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

6,700,000

IG5-A-2

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

7,800,000

IG5-A-2

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی تک فاز

5

3.7

220

11,200,000

IS5

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

11,200,000

IS5

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

12,300,000

IS5

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

14,100,000

IS5

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

15,800,000

IS5

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

17,700,000

IS5

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

22,000,000

IS5

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

29,400,000

IS5

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

34,300,000

IS5

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

39,600,000

IS5

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

45,300,000

IS5

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

58,100,000

IS5

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

73,000,000

IS5

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

85,400,000

IS5

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

106,900,000

IS5

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

120,900,000

IS7

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

12,100,000

IS7

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

13,100,000

IS7

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

15,000,000

IS7

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

16,600,000

IS7

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

18,600,000

IS7

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

22,900,000

IS7

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

30,300,000

IS7

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

35,200,000

IS7

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

41,800,000

IS7

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

48,700,000

IS7

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

61,500,000

IS7

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

78,500,000

IS7

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

89,700,000

IS7

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

112,300,000

IS7

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

127,600,000

IS7

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

125

90

380

157,900,000

IS7

اینورتر 110 کیلووات - ورودی سه فاز

150

110

380

197,300,000

IS7

اینورتر 132 کیلووات - ورودی سه فاز

180

132

380

225,300,000

IS7

اینورتر 160 کیلووات - ورودی سه فاز

220

160

380

246,300,000

IS7

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

120

90

380

157,900,000

IP5-A

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

17,200,000

IP5-A

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

21,300,000

IP5-A

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

26,300,000

IP5-A

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

31,900,000

IP5-A

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

37,200,000

IP5-A

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

43,500,000

IP5-A

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

53,200,000

IP5-A

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

66,600,000

IP5-A

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

77,400,000

IP5-A

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

93,000,000

IP5-A

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

108,900,000

IP5-A

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

125

90

380

137,100,000

IP5-A

اینورتر 110 کیلووات - ورودی سه فاز

150

110

380

147,000,000

IP5-A

اینورتر 132 کیلووات - ورودی سه فاز

180

132

380

173,800,000

IP5-A

اینورتر 160 کیلووات - ورودی سه فاز

220

160

380

205,000,000

IP5-A

اینورتر 220 کیلووات - ورودی سه فاز

300

220

380

255,600,000

IP5-A

اینورتر 280 کیلووات - ورودی سه فاز

375

280

380

290,400,000

IP5-A

اینورتر 315 کیلووات - ورودی سه فاز

420

315

380

487,700,000

IP5-A

اینورتر 375 کیلووات - ورودی سه فاز

500

375

380

580,900,000

IP5-A

اینورتر 450 کیلووات - ورودی سه فاز

600

450

380

731,700,000

IV5 (MD)

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

16,700,000

IV5 (MD)

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

18,600,000

IV5 (MD)

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

20,500,000

IV5 (MD)

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

26,000,000

IV5 (MD)

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

35,000,000

IV5 (MD)

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

41,800,000

IV5 (MD)

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

46,400,000

IV5 (MD)

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

55,700,000

IV5-4MRL

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

30,600,000

IV5-4MRL

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

39,500,000

IV5-4MRL

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

49,940,000

IV5-4MRL

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

62,700,000

S100

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

5,000,000

S100

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

5,300,000

S100

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

6,400,000

S100

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

7,400,000

S100

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی سه فاز

0.5

0.37

380

5,500,000

S100

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

6,200,000

S100

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

8,000,000

S100

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

8,600,000

S100

اینورتر 4 کیلووات - ورودی سه فاز

5.5

4

380

12,200,000

S100

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

15,000,000

S100

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

18,400,000

S100

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

19,800,000

S100

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

23,300,000

S100

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

31,000,000

S100

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

34,500,000

S100

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

54,000,000

S100

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

64,000,000

S100

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

77,000,000

S100

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

95,000,000

S100

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

108,000,000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیریدlogo-samandehi


با ما همراه باشید     aparat facebook twitter telegram linkedin instagram RSS feedصفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اينترنتي | قوانين و مقررات | حفظ حريم شخصي | درباره ما | تماس با ما

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ايران زمين مي باشد و هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد