(021)33993356-8
صنعت گستر ایران زمینپمپ پدرولا - لیست قیمت پمپ پدرولا ساخت ایتالیا

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

پمپ پروانه شعاعی پدرولا

PKm60

پمپ 0.5 اسب با پروانه شعاعی - تکفاز

0.5

38

2.4

1

1

2,420,000

PKm80

پمپ 1 اسب با پروانه شعاعی - تکفاز

1

66

3

1

1

4,950,000

PKm90

پمپ 1 اسب با پروانه شعاعی - تکفاز

1

82

2.4

¾

¾

7,150,000

PKm100

پمپ 1.5 اسب با پروانه شعاعی - تکفاز

1.5

80

4.2

1

1

10,890,000

PKm200

پمپ 2 اسب با پروانه شعاعی - تکفاز

2

86

4.8

1

1

11,110,000

PK200

پمپ 2 اسب با پروانه شعاعی - سه فاز

2

86

4.8

1

1

11,110,000

PK300

پمپ 3 اسب با پروانه شعاعی - سه فاز

3

95

5.4

1

1

12,320,000

PKSm60

پمپ خودمکش با پروانه شعاعی - تکفاز

0.5

38

2.4

1

1

3,520,000

PQ3000

پمپ 3 اسب با پروانه شعاعی - سه فاز

3

160

3

¾

¾

20,680,000

پمپ بشقابی پدرولا

CPm130

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه استیل

0.5

22

4.8

1

1

4,290,000

CPm158

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه استیل

1

34

5.4

1

1

5,280,000

CPm170

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه استیل

1.5

38

7.2

1

10,120,000

CPm190

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

2

46

8.4

1

12,320,000

CP200

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه استیل

3

55

9

1

12,870,000

CPm220C

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

3

31.5

27

2

2

20,020,000

CP220C

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه برنجی

3

31.5

27

2

2

17,600,000

CPm220B

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

4

37.5

27

2

2

22,330,000

CP220B

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه برنجی

4

37.5

27

2

2

21,120,000

CP220A

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه برنجی

5.5

48.5

27

2

2

22,000,000

CP230A

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه برنجی

7.5

45.5

54

2

2

23,650,000

CP250C

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه چدنی

10

56

54

2

2

31,570,000

CP250A

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه چدنی

15

73

54

2

2

51,150,000

CPm25/160B

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

1.5

32.5

12

1

10,340,000

CPm25/160A

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

2

37

13.2

1

11,220,000

پمپ دو پروانه پدرولا

2CPm25/130N

پمپ دو پروانه 1 اسب - تکفاز - پروانه استیل

1

39

6

1

7,920,000

2CPm25/14B

پمپ دو پروانه 1.5 اسب - تکفاز

1.5

53

6

1

11,660,000

2CP25/14B

پمپ دو پروانه 1.5 اسب - سه فاز

1.5

53

6

1

11,880,000

2CPm25/14A

پمپ دو پروانه 2 اسب - تکفاز

2

64

6.6

1

15,070,000

2CP25/14A

پمپ دو پروانه 2 اسب - سه فاز

2

64

6.6

1

15,070,000

2CPm25/16C

پمپ دو پروانه 1.5 اسب - تکفاز

1.5

46

8.4

1

11,660,000

2CP25/16C

پمپ دو پروانه 1.5 اسب - سه فاز

1.5

46

8.4

1

11,880,000

2CPm25/16B

پمپ دو پروانه 2 اسب - تکفاز

2

56

9.6

1

15,070,000

2CP25/16B

پمپ دو پروانه 2 اسب - سه فاز

2

56

9.6

1

15,070,000

2CPm25/16A

پمپ دو پروانه 3 اسب - تک فاز

3

66.5

10.8

1

18,150,000

2CP25/16A

پمپ دو پروانه 3 اسب - سه فاز

3

66.5

10.8

1

15,950,000

2CPm32/200C

پمپ دو پروانه 4 اسب - تکفاز

4

66.5

15

28,270,000

2CP32/200C

پمپ دو پروانه 4 اسب - سه فاز

4

66.5

15

27,940,000

2CP32/200B

پمپ دو پروانه 5.5 اسب - سه فاز

5.5

81

15

29,370,000

2CP32/210B

پمپ دو پروانه 7.5 اسب - سه فاز

7.5

94

15

2

33,550,000

2CP32/210A

پمپ دو پروانه 10 اسب - سه فاز

10

111

15

2

35,420,000

2CP40/180C

پمپ دو پروانه 5.5 اسب - سه فاز

5.5

62

21

2

32,450,000

2CP40/180B

پمپ دو پروانه 7.5 اسب - سه فاز

7.5

73

24

2

33,770,000

2CP40/180A

پمپ دو پروانه 10 اسب - سه فاز

10

85

24

2

36,630,000

2CP40/200B

پمپ دو پروانه 12.5 اسب - سه فاز

12.5

94

27

2

74,580,000

2CP40/200A

پمپ دو پروانه 15 اسب - سه فاز

15

102

27

2

77,220,000

پمپ سانتریفیوژ پدرولا

HFm6B

پمپ سانتریفیوژ 3 اینچ تکفاز پروانه برنجی

2

14.5

66

3

3

14,630,000

HF6A

پمپ سانتریفیوژ 3 اینچ سه فاز پروانه برنجی

3

18.1

72

3

3

13,090,000

HF8B

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه برنجی

4

21

72

4

4

20,240,000

HF20B

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه برنجی

4

15.5

102

4

4

21,010,000

HF20A

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه برنجی

5.5

18.5

108

4

4

22,440,000

HF30B

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه چدنی

7.5

18

120

4

4

27,720,000

HF30A

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه چدنی

10

23

132

4

4

28,380,000

HFm50A

پمپ سانتریفوژ 1.5 اینچ تکفاز پروانه برنجی

0.75

11.5

18

5,610,000

HFm51A

پمپ سانتریفوژ 1.5 اینچ تکفاز پروانه برنجی

1

20.2

18

7,150,000

HF51A

پمپ سانتریفوژ 1.5 اینچ سه فاز پروانه برنجی

1

20.2

18

7,370,000

HFm5B

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

1

13.2

30

2

2

7,150,000

HF5B

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

1

13.2

30

2

2

7,260,000

HFm5A

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

1.5

13.8

36

2

2

7,480,000

HF5A

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

1.5

13.8

36

2

2

7,480,000

HFm5BM

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

1.5

18.5

36

2

2

11,000,000

HF5BM

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

1.5

18.5

36

2

2

10,560,000

HFm5AM

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

2

22

30

2

2

11,550,000

HF5AM

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

2

22

30

2

2

11,110,000

NFm129A

پمپ فلنجدار 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

2

22

30

2

2

12,980,000

NF129A

پمپ فلنجدار 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

2

22

30

2

2

12,870,000

NF130B

پمپ فلنجدار 3 اینچ سه فاز پروانه برنجی

2

14.5

66

3

3

14,740,000

NF130A

پمپ فلنجدار 3 اینچ سه فاز پروانه برنجی

3

18.1

72

3

3

15,620,000

پمپ پروانه باز پدرولا

NGAm1B

پمپ پروانه باز تکفاز - پروانه استیل

0.75

17

19.5

7,700,000

NGAm1A

پمپ پروانه باز تکفاز - پروانه استیل

1

19.5

21

7,810,000

NGA1A

پمپ پروانه باز سه فاز - پروانه استیل

1

19.5

21

8,250,000

پمپ خودمکش پدرولا

JSWm1B

پمپ خودمکش 1 اسب - پروانه برنجی

0.65

34

3.6

1

1

5,400,000

JSWm1A

پمپ خودمکش 1.5 اسب - پروانه برنجی

0.75

43

3.6

1

1

5,500,000

JSWm2C

پمپ خودمکش 1 اسب - پروانه برنجی

1

47

4.2

1

1

6,160,000

JSWm2A

پمپ خودمکش 1.5 اسب - پروانه برنجی

1.5

55

4.2

1

1

7,810,000

JSWm3CH

پمپ خودمکش 1.5 اسب تکفاز - پروانه برنجی

1.5

60

4.2

1

12,540,000

JSWm3BH

پمپ خودمکش 2 اسب تکفاز - پروانه برنجی

2

70

4.8

1

13,530,000

JSW3BH

پمپ خودمکش 2 اسب سه فاز - پروانه برنجی

2

70

4.8

1

11,220,000

JSW3AH

پمپ خودمکش 3 اسب سه فاز - پروانه برنجی

3

90

4.8

1

13,420,000

JSWm3CL

پمپ خودمکش 1.5 اسب تکفاز - پروانه برنجی

1.5

40

9.6

1

12,540,000

JSWm3BL

پمپ خودمکش 2 اسب تکفاز - پروانه برنجی

2

48

9.6

1

13,530,000

JSW3AL

پمپ خودمکش 3 اسب سه فاز - پروانه برنجی

3

60

9.6

1

13,420,000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیریدمشاهده پمپ های آب دیگر

 
       
صنعت گستر ایران زمین - تماس با ما

 

RSS feed google plus linkedin telegram twitter facebook aparat

 
 
صفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اینترنتی | قوانین و مقررات | حفظ حریم شخصی | آموزش | درباره ما | تماس با ما
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ایران زمین ميباشد