تلفن: 8 - 33993356 (021)
صنعت گستر ايران زمين


پمپ پدرولا - لیست قیمت پمپ پدرولا ساخت ایتالیا

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

پمپ پروانه شعاعی پدرولا

PKm60

پمپ 0.5 اسب با پروانه شعاعی - تکفاز

0.5

38

2.4

1

1

2,420,000

PKm80

پمپ 1 اسب با پروانه شعاعی - تکفاز

1

66

3

1

1

4,950,000

PKm90

پمپ 1 اسب با پروانه شعاعی - تکفاز

1

82

2.4

¾

¾

7,150,000

PKm100

پمپ 1.5 اسب با پروانه شعاعی - تکفاز

1.5

80

4.2

1

1

10,890,000

PKm200

پمپ 2 اسب با پروانه شعاعی - تکفاز

2

86

4.8

1

1

11,110,000

PK200

پمپ 2 اسب با پروانه شعاعی - سه فاز

2

86

4.8

1

1

11,110,000

PK300

پمپ 3 اسب با پروانه شعاعی - سه فاز

3

95

5.4

1

1

12,320,000

PKSm60

پمپ خودمکش با پروانه شعاعی - تکفاز

0.5

38

2.4

1

1

3,520,000

PQ3000

پمپ 3 اسب با پروانه شعاعی - سه فاز

3

160

3

¾

¾

20,680,000

پمپ بشقابی پدرولا

CPm130

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه استیل

0.5

22

4.8

1

1

4,290,000

CPm158

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه استیل

1

34

5.4

1

1

5,280,000

CPm170

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه استیل

1.5

38

7.2

1

10,120,000

CPm190

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

2

46

8.4

1

12,320,000

CP200

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه استیل

3

55

9

1

12,870,000

CPm220C

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

3

31.5

27

2

2

20,020,000

CP220C

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه برنجی

3

31.5

27

2

2

17,600,000

CPm220B

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

4

37.5

27

2

2

22,330,000

CP220B

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه برنجی

4

37.5

27

2

2

21,120,000

CP220A

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه برنجی

5.5

48.5

27

2

2

22,000,000

CP230A

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه برنجی

7.5

45.5

54

2

2

23,650,000

CP250C

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه چدنی

10

56

54

2

2

31,570,000

CP250A

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه چدنی

15

73

54

2

2

51,150,000

CPm25/160B

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

1.5

32.5

12

1

10,340,000

CPm25/160A

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

2

37

13.2

1

11,220,000

پمپ دو پروانه پدرولا

2CPm25/130N

پمپ دو پروانه 1 اسب - تکفاز - پروانه استیل

1

39

6

1

7,920,000

2CPm25/14B

پمپ دو پروانه 1.5 اسب - تکفاز

1.5

53

6

1

11,660,000

2CP25/14B

پمپ دو پروانه 1.5 اسب - سه فاز

1.5

53

6

1

11,880,000

2CPm25/14A

پمپ دو پروانه 2 اسب - تکفاز

2

64

6.6

1

15,070,000

2CP25/14A

پمپ دو پروانه 2 اسب - سه فاز

2

64

6.6

1

15,070,000

2CPm25/16C

پمپ دو پروانه 1.5 اسب - تکفاز

1.5

46

8.4

1

11,660,000

2CP25/16C

پمپ دو پروانه 1.5 اسب - سه فاز

1.5

46

8.4

1

11,880,000

2CPm25/16B

پمپ دو پروانه 2 اسب - تکفاز

2

56

9.6

1

15,070,000

2CP25/16B

پمپ دو پروانه 2 اسب - سه فاز

2

56

9.6

1

15,070,000

2CPm25/16A

پمپ دو پروانه 3 اسب - تک فاز

3

66.5

10.8

1

18,150,000

2CP25/16A

پمپ دو پروانه 3 اسب - سه فاز

3

66.5

10.8

1

15,950,000

2CPm32/200C

پمپ دو پروانه 4 اسب - تکفاز

4

66.5

15

28,270,000

2CP32/200C

پمپ دو پروانه 4 اسب - سه فاز

4

66.5

15

27,940,000

2CP32/200B

پمپ دو پروانه 5.5 اسب - سه فاز

5.5

81

15

29,370,000

2CP32/210B

پمپ دو پروانه 7.5 اسب - سه فاز

7.5

94

15

2

33,550,000

2CP32/210A

پمپ دو پروانه 10 اسب - سه فاز

10

111

15

2

35,420,000

2CP40/180C

پمپ دو پروانه 5.5 اسب - سه فاز

5.5

62

21

2

32,450,000

2CP40/180B

پمپ دو پروانه 7.5 اسب - سه فاز

7.5

73

24

2

33,770,000

2CP40/180A

پمپ دو پروانه 10 اسب - سه فاز

10

85

24

2

36,630,000

2CP40/200B

پمپ دو پروانه 12.5 اسب - سه فاز

12.5

94

27

2

74,580,000

2CP40/200A

پمپ دو پروانه 15 اسب - سه فاز

15

102

27

2

77,220,000

پمپ سانتریفیوژ پدرولا

HFm6B

پمپ سانتریفیوژ 3 اینچ تکفاز پروانه برنجی

2

14.5

66

3

3

14,630,000

HF6A

پمپ سانتریفیوژ 3 اینچ سه فاز پروانه برنجی

3

18.1

72

3

3

13,090,000

HF8B

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه برنجی

4

21

72

4

4

20,240,000

HF20B

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه برنجی

4

15.5

102

4

4

21,010,000

HF20A

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه برنجی

5.5

18.5

108

4

4

22,440,000

HF30B

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه چدنی

7.5

18

120

4

4

27,720,000

HF30A

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه چدنی

10

23

132

4

4

28,380,000

HFm50A

پمپ سانتریفوژ 1.5 اینچ تکفاز پروانه برنجی

0.75

11.5

18

5,610,000

HFm51A

پمپ سانتریفوژ 1.5 اینچ تکفاز پروانه برنجی

1

20.2

18

7,150,000

HF51A

پمپ سانتریفوژ 1.5 اینچ سه فاز پروانه برنجی

1

20.2

18

7,370,000

HFm5B

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

1

13.2

30

2

2

7,150,000

HF5B

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

1

13.2

30

2

2

7,260,000

HFm5A

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

1.5

13.8

36

2

2

7,480,000

HF5A

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

1.5

13.8

36

2

2

7,480,000

HFm5BM

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

1.5

18.5

36

2

2

11,000,000

HF5BM

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

1.5

18.5

36

2

2

10,560,000

HFm5AM

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

2

22

30

2

2

11,550,000

HF5AM

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

2

22

30

2

2

11,110,000

NFm129A

پمپ فلنجدار 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

2

22

30

2

2

12,980,000

NF129A

پمپ فلنجدار 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

2

22

30

2

2

12,870,000

NF130B

پمپ فلنجدار 3 اینچ سه فاز پروانه برنجی

2

14.5

66

3

3

14,740,000

NF130A

پمپ فلنجدار 3 اینچ سه فاز پروانه برنجی

3

18.1

72

3

3

15,620,000

پمپ پروانه باز پدرولا

NGAm1B

پمپ پروانه باز تکفاز - پروانه استیل

0.75

17

19.5

7,700,000

NGAm1A

پمپ پروانه باز تکفاز - پروانه استیل

1

19.5

21

7,810,000

NGA1A

پمپ پروانه باز سه فاز - پروانه استیل

1

19.5

21

8,250,000

پمپ خودمکش پدرولا

JSWm1B

پمپ خودمکش 1 اسب - پروانه برنجی

0.65

34

3.6

1

1

5,400,000

JSWm1A

پمپ خودمکش 1.5 اسب - پروانه برنجی

0.75

43

3.6

1

1

5,500,000

JSWm2C

پمپ خودمکش 1 اسب - پروانه برنجی

1

47

4.2

1

1

6,160,000

JSWm2A

پمپ خودمکش 1.5 اسب - پروانه برنجی

1.5

55

4.2

1

1

7,810,000

JSWm3CH

پمپ خودمکش 1.5 اسب تکفاز - پروانه برنجی

1.5

60

4.2

1

12,540,000

JSWm3BH

پمپ خودمکش 2 اسب تکفاز - پروانه برنجی

2

70

4.8

1

13,530,000

JSW3BH

پمپ خودمکش 2 اسب سه فاز - پروانه برنجی

2

70

4.8

1

11,220,000

JSW3AH

پمپ خودمکش 3 اسب سه فاز - پروانه برنجی

3

90

4.8

1

13,420,000

JSWm3CL

پمپ خودمکش 1.5 اسب تکفاز - پروانه برنجی

1.5

40

9.6

1

12,540,000

JSWm3BL

پمپ خودمکش 2 اسب تکفاز - پروانه برنجی

2

48

9.6

1

13,530,000

JSW3AL

پمپ خودمکش 3 اسب سه فاز - پروانه برنجی

3

60

9.6

1

13,420,000با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد. لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید

پمپ پدرولو
logo-samandehi


با ما همراه باشید     aparat facebook twitter telegram linkedin instagram RSS feedصفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اينترنتي | قوانين و مقررات | حفظ حريم شخصي | درباره ما | تماس با ما

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ايران زمين مي باشد و هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد