تلفن: 8 - 33993356 (021)
صنعت گستر ايران زمين

بوستر پمپ بوستر پمپ بوستر پمپ دور متغیر

بوستر پمپ دور متغیر چیست

وظیفه بوستر پمپ های دور متغیر نگهداشتن فشار آب سیستم در یک مقدار ثابت و مشخص در دبی آب متغیر سیستم است.

همیشه تأمين فشار كاملاً ثابت آب با تغييرات دبی مصرف آن يكي از مهمترين اهداف طراحان و توليد كنندگان بوستر پمپ ها بوده است. براي رسيدن به اين هدف، اولين گام ساخت دستگاهي است كه بتوانــد دور الكتروپمپ های جریان متناوب معمول كه با برق شهر كار مي كنند را تغيير دهد. در چند دهه اخير صنعت برق و الكترونيک به پيشرفت هاي چشمگيري نائل شده است. یکی از موفقيتهاي اين صنعت ساخت اينورتر یا همان درایو است. اينورتر دستگاهي است كه بوسيله آن ميتوان فركانس برق را تغيير داد. در صورتيكه اين برق به عنوان قدرت محرك الكتروپمپ ها مورد استفاده قرار گيرد، ميتوان سرعت گردش آنها را متناسب با فركانــس برق خروجي از اينورتر تغيير داد. در صورتيكه از ايـن خاصيت اينورتر براي كنترل سرعت گردش الكتروپمپ هــاي بوستر پمپ استفــــاده شود ميتوان بوستر پمپ هاي دور متغير توليد نمود. از چند دهه اخير استفاده از بوستر پمپ هاي دور متغير در کشورهای پيشرفته رايج بـوده است. در اين بوستر پمپ ها از الكتروپمپ هايي استفاده مي شود كه به اينورتر مجهز هستند. چند سالی است که در ايران نيز طراحي و ساخت بوستر پمپ هــاي دور متغير با استفاده از الكتروپمپ هاي معمول موجود در بازار با قيمت قابل رقابت با بوستر پمپ هاي دور ثابت آغاز گرديده است.

در یک بوستر پمپ دور متغیر، الکتروپمپ ها دارای سرعت گردش متغیر هستند که از صفر تا سرعت نامی آنها تغییر میکند. در این قبیل سیستمها با تغییر فرکانس برق ورودی به الکتروپمپ از طریق اینورتر، سرعت گردش الکتروپمپ تغییر می کند. با تغییر سرعت گردش الکتروپمپ، منحنی فشار و دبی پمپ نیز به تبع آن دچار تغییر می گردد بطوریکه با سرعت های گردش مختلف در یک فشار ثابت، می توان دبی های مختلفی را در خروجی پمپ داشته باشیم. در یک بوستر پمپ دور متغير برخلاف بوستر پمـپ هاي دور ثابت كه الكتروپمپ هاي آن بیکباره روشن و خاموش ميشونـد، روشن و خامــوش شدن الكتروپمـپ ها كاملا نرم و تغييرات سرعت گردش آنها به تدريج و با تغييرات دبی مصرف آب صورت مي گيرد. تغيير تدريجي سرعت گردش الكتروپمپ ها موجب ثابت بودن كامل فشار آب سيستم مي گردد كه مشخصه اصلي بوستر پمپ هاي دور متغيــر است. امروزه بوستر پمپ های دور متغیر هوشمند دبی آب مورد نیاز را با فشار کاملا ثابت در اختیار قرار میدهند.

تابلوی برق این نوع از بوستر پمپ ها داراي قابليت برنامه ريزي هستند تا بتوان شرايط كاري بوستر پمپ را متناسب با الگوي مصرف آب برنامه ريزي و تنظيم نمود.در بخش كنترل و فرمان تابلوي برق بوستر پمپ دور متغیر از يك عدد کنترلر یا PLC استفاده میشود كه بر اسـاس میزان فشار مورد نياز سیستم تنظيم ميگردد. در صورتيكه فشار خروجی بوستر پمپ كمتر از فشار لازم باشد، پرشر ترانسمیتر در خروجي بوستر پمپ اين کاهش فشار را حس کرده و به مدار کنترل و فرمان انتقال می دهد سپس فرماني صادر مي شود كه موجب افزايش فركانس اينورتر مي گردد. افزايش فركانس برق خروجي از اينورتر موجب افزايش سرعت گردش الكتروپمپ تا یک مقدار مشخص مي گردد كه فشار خروجی بوستر پمپ را به فشار تنظيم شـده برساند و در صورتيكه فشار خروجی بوستر پمپ بالاتر از فشار مورد نظر باشد عكـس اين عمل اتفاق مي افتد تا هميشه فشار خروجی بوستر پمپ ثابت بماند.

شروع کار بوستـر پمپ دور متغیر با شروع گردش اولین الكتروپمپ اصلی از حالت سکون و افزايش تدريجي سرعت گردش آن براي تأمين دبی آب مورد نیاز شبكه مصرف صورت مي گيرد. با افزايش تدريجي مصـــرف آب سرعت گردش الكتروپمپ مذكور به همان نسبت همزمان با افزايش فركانس برق خروجي از اينورتر و برق ورودی به الكتروپمپ افزايش مي يابد تا آنجا كه فركانس برق خروجي از اينورتر به فركانس برق شهر برسد. در اين زمان سرعت گردش الكتروپمپ و آبدهي آن در فشار مورد نظر به حداكثر رسيده است. از اين لحظه به بعد الكتروپمپ مذكور با همان سرعت گردش حداکثر با برق شهر كار خواهد نمود و اينورتر در مدار دومین الكتروپمپ اصلی قرار مي گيرد و فركانس آن به آرامی از صفر به حدي افزايش مي يابد كه اضافه مصرف آب را نسبت به حداكثـر آبدهي يك الکتروپمپ تأمين نمايد. با افزايش مصرف آب روشن شدن الكتروپمپ هاي بوستر پمپ بــه همين ترتيب تا آخرين الکتروپمپ ادامه مي يابد. در صورت كاهش مصرف آب، فركانس برق خروجي از اينورتر و دور الكتروپمپي كه در مدار آن قرار دارد به تدريج كاهش مي يابد تا فركانس اينورتر و در نتیجه سرعت گردش الكتروپمـپ به صفر برسد. در اين لحظه اولین الكتروپمپي كه در مدار اينورتر قرار گرفته بود از مدار برق شهر جدا و در مدار برق اينورتر قرار مي گيرد تا سرعت گردش آن توسط اينورتر تنظيـم شود. به مرور با كاهش دبی آب مصرفی به صفر اين الكتروپمپ نيز متوقف و از مدار خـارج مي شود. اگر مصرف آب کاملا قطع شود سیستم بوستر پمپ کاملا خاموش شده و به حالت آماده بکار میرود و با شروع مصرف دوبــاره روشن می گردد.

كليه تجهيزات بوستر پمپ دور متغیر بجز تابلوي برق و پرشر ترانسمیتر آن مشابه بوستر پمپ دور ثابت است. تشابه قطعات مكانيکي و هیدرولیکی موجب ميگردد تا به سهولت بتوان با استفاده از تابلوي برق دور متغير و پرشر ترانسمیتر مربوطه، بوستر پمپ هاي دور ثابت موجود را به بوستر پمپ دور متغير تبديل نمود. پرشر ترانسميتر یا سنسور فشار وسيله اي است كه در هر لحظه فشار آب خروجی از بوستر پمپ را حس نموده و مقدار آن را بصورت تغییرات شدت جريــان از 4 تا 20 ميلـي آمپر به مدار كنترل در تابلوی برق بوستر پمپ ارسال مينمايد. پرشر ترانسميترها با دامنه فشارهاي ختلف ساخته مي شوند. براي حساسيت بيشتر مدار فرمان و کنترل بوستر پمپ نسبت به تغييرات فشار، پرشر ترانسميتر بايد دامنه فشار مورد نياز بوستر پمپ را داشته باشد.

از مزایای بوستر پمپ دور متغيــر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ثابت بودن کامل فشار آب سیستم که مشخصه اصلی بوستر پمپ های دور متغیر است
- حذف ضربه قوچ در شبكه مصرف به دليل روشن و خاموش شدن تدریجی الكتروپمپ ها
- حذف منبع تحت فشار به دلیل هماهنگ بودن مقدار آب تامین شده به وسیله بوستر پمپ با میزان آب مصرفی و حذف ضربه قوچ
- كاهش فضاي اشغال شده با حذف منبع تحت فشار
- كاهش استهلاک الكتروپمپ ها و در نتیجه افزایش عمر بوستر پمپ
- كاهش هزينه هاي سرويس و نگهداري
- كاهش هزينه هاي برق مصرفي
- حذف جريان اضافه راه اندازي در مقايسه با بوستر پمپ دور ثابت

واضح است که برتری در استفاده از بوستر پمپ های دور متغیر و هوشمند هست. این گونه از بوستر پمپ ها برق کمتری مصرف کرده و دارای استهلاک بسیار کمتری می باشند. همچنین آنها بسیار نرمتر کار کرده و صدای ایجاد شده کمتر است. مورد مصرف این گونه از بوستر پمپ ها بیشتر در آبرسانی ساختمانها و مراکز صنعتی میباشد.

بوستر پمپ چیست
انواع بوستر پمپ
بوستر پمپ آبرسانی
بوستر پمپ آتش نشانی
ساختار بوستر پمپ
بوستر پمپ دور ثابت
لیست قیمت بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیرتوجه: کلیه حقوق این مقاله متعلق به صنعت گستر ایران زمین میباشد. هرگونه کپی برداری از مطالب این وب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد

logo-samandehi


با ما همراه باشید     aparat facebook twitter telegram linkedin instagram RSS feedصفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اينترنتي | قوانين و مقررات | حفظ حريم شخصي | درباره ما | تماس با ما

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ايران زمين مي باشد و هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد