تلفن: 8 - 33993356 (021)
صنعت گستر ايران زمين

بوستر پمپ آبرسانی بوستر پمپ آبرسانی بوستر پمپ آبرسانی

بوستر پمپ آبرسانی چیست

يكي از مشکلات عمده ای که در سيستم های آبرساني شهري همواره محسوس بوده است تنظيم فشار آب در محل مصرف و به مقدار لازم و قابل قبول می باشد. با توجه به اين موضوع که ميزان مصرف آب متغیر بوده و بدون هرگونه الگوي خاص و از پیش تعیین شده ای دائما در حال نوسان و تغییر است، از اين رو با کاهش يا افزایش مصرف آب، ميزان فشار آب داخل لوله ها دائما در حال تغییر و نوسان است که اين تغييرات مشكلات اساسی را در سيستم هاي آبرساني سبب می شود. وقتی که فشار آب شهري براي سرويس دهي مناسب به قسمتهاي مختلف مصرف کننده آب در یک ساختمان و یا برج مسکونی و یا مجتمع تجاری یا صنعتی کافي نباشد لازم میشود که از يک سيستم بوستر پمپ آبرسانی استفاده گردد. سیستم بوستر پمپ آبرسانی عبارت است از یک ایستگاه پمپاژ آب شامل یک یا چند الکتروپمپ که بشکل موازی کنار هم قرار گرفته اند و از یک کلکتور مشترک تغذیه میگردند و خروجی آب آنها وارد یک کلکتور مشترک میگردد و از طریق یک تابلوی کنترل فرمان میگیرند. وظیفه این سیستم اینست که فشار آبی مشخص و تقریبا ثابت را در دبی های متغیر مصرف آب تامین کند. یک سيستم بوستر پمپ آبرسانی مقدار فشاری به فشار موجود در شبکه لوله کشي شهري اضافه ميکند تا فشار مورد نظر در سيستم به دست آيد و سعی میکند تا این فشار را حتی الامکان ثابت حفظ کند. یک بوستر پمپ آبرسانی باید بتواند فشار و دبی مورد نیاز سیستم را با کمترین انرژی و بالاترین بازده تامین نماید.

بوستر پمپ آبرسانی ساده شامل یک الکتروپمپ، جهت مصارف آب بهداشتي كم و متوسط در سیستم هاي آبرساني مسکونی و صنعتي كاربرد دارد. اگر بوستر پمپ آبرسانی شامل تنها یک الکتروپمپ باشد، در مجتمع های مسکونی یا صنعتی بزرگ، آن الکتروپمپ به تنهایی نمی تواند جوابگوی فشار و دبی مورد نیاز سیستم باشد و یا استهلاک یک الکتروپمپ به حدی زیاد است که از لحاظ مهندسی و یا اقتصادی توجیه پذیر نیست و یا زمانی که نوسانات دبی آب مصرفی زیاد باشد، به جای بوستر پمپی شامل تنها یک الکتروپمپ از یک بوستر پمپ آبرسانی شامل دو یا چند الکتروپمپ استفاده میشود تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود. از این رو میتوان الکتروپمپ هایی ترجیحا با مشخصات یکسان را به یکدیگر متصل کرد تا فشار و دبی مورد نیاز سیستم تامین گردد.

بوستر پمپ های آبرسانی در دو دسته کلی تقسیم بندی میشود. بوستر پمپ آبرسانی دور ثابت و بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر. كليه تجهيزات اين دو نوع از بوستر پمپ آبرسانی بجز تابلوي كنترل و فرمان و سنسور فشار آن، مشابه همدیگر است . تشابه قسمت هاي مكانيکي موجب ميگردد تا بسهولت بتوان با استفاده از تابلوي كنترل و فرمان دور متغير و سنسور فشار مربوطه، هر بوستر پمپ آبرسانی دور ثابت موجود را به بوستر پمپ آبرسانی دور متغير تبديل نمود.

بزرگترین تفاوت این دو نوع از بوستر پمپ آبرسانی در هوشمند بودن بوستر پمپ دور متغیر است. در این دسته از درایو یا همان اینورتر و سنسور فشار یا همان ترانسمیتر برای دریافت اطلاعات در مورد فشار شبکه آبرسانی و به کار انداختن الکتروپمپ ها استفاده میشود. بدین صورت که اگر در شبکه مصرف تنها یک عدد شیر آب باز شود الکتروپمپ با حداکثر سرعت خود کار نمیکند و مستقل از دبی مصرفی شبکه، میزان فشار را ثابت نگه میدارد. همچنین هرچقدر دبی مصرفی شبکه زیادتر یا کمتر شود باز سنسور فشار آن را حس کرده و به تابلوی کنترل و فرمان هوشمند بوستر پمپ آبرسانی میفرستد و از آنجا سرعت چرخش الکتروپمپ کاهش و یا افزایش می یابد.اما در یک بوستر پمپ آبرسانی دور ثابت این عملکرد اتفاق نمی افتد. بسیاری از بوستر پمپ های آبرسانی دور ثابت با پرشر سوییچ و منبع تحت فشار دیافراگمی طراحی و ساخته میشوند و فقط توسط یک تابلوی کنترل و فرمان ساده کنترل میشوند. به طوری که الکتروپمپ اول بیکباره و در حداکثر سرعت به کار افتاده و دبی آب مورد نیاز را تامین میکند و اگر فشار آب خروجی کم بود الکتروپمپ بعدی نیز بیکباره و با حداکثر سرعت به راه می افتد.

تامین فشار کاملا ثابت آب در سیستم های آبرسانی بزرگترین خواسته طراحان و تولید کنندگان بوستر پمپ آبرسانی بوده است که برای رسیدن به این هدف نیاز به سیستمی بود که بتواند سرعت چرخش الکتروپمپ های رایج و معمول که با برق شهری کار میکنند را تغییر دهد. این امر توسط درایو یا همان اینورتر ها محقق شد به طوری که همزمان فرکانس و ولتاژ برق شهر را تغییر داده و میتواند دور الکتروپمپ هایی که با برق خروجی از اینورتر تغذیه میشوند را متناسب با فرکانس برق خروجی از اینورتر تغییر دهد.
یک بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر هوشمند که دارای کنترلر مخصوصی در تابلوی فرمان و کنترل خود است، مقدار دبی آب مورد نیاز و متغیری را با فشار کاملا ثابت تحویل مصرف کننده ها میدهد تا مصرف کننده همیشه بتواند آب مورد نیاز خود را برداشت کند. در اين نوع از بوستر پمپ آبرسانی از تابلو هاي کنترلی استفاده مي شود كه به درایو یا همان اينورتر مجهز است.

در یک بوستر پمپ آبرسانی دور متغير پيشرفته به لحاظ هوشمند بودن ميتوان از سيستم آلارم نيز استفاده كرد . سيستم آلارم با نشان دادن كد هاي خاصی قادر است وجود عيب را در هر يک از تجهيزات تابلوی کنترل و فرمان، سنسور فشار، شبکه تامین کننده برق و حتي شبكه مصرف نشان دهد و با فعال کردن يك آژير يا چراغ اخطار وجود عيب را خبر دهد. وجود سيستم عيب ياب موجب ميگردد تا تعمير و نگهداري بوستر پمپ آبرسانی سریعتر و راحتتر به انجام برسد.

در تابلوی كنترل و فرمان بوستر پمپ آبرسانی دور متغير هوشمند معمولا از يك عدد کنترلر مخصوص استفاده می گردد كه بر اسـاس مقدار فشار آب مورد نیاز در خروجی بوستر پمپ آبرسانی تنظيم ميگردد. در صورتيكه فشار آب سيستم آبرسانی كمتر از فشار لازم باشد فرماني صادر مي شود كه موجب افزايش فركانس اينورتر مي گردد. افزايش فركانس برق خروجي از اينورتر موجب افزايش دور الكتروپمپ تا حدي مي گردد كه فشار آب خروجی از بوستر پمپ آبرسانی را به فشار تنظيم شـده و مورد نظر برساند و در صورتيكه فشار آب سيستم بالاتر از فشار لازم باشد عكـس اين عمل اتفاق مي افتد تا هميشه فشار سيستم ثابت بماند.

برای بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر سه نوع سیستم دور متغیر وجود دارد که پیاده سازی شده و کاربرد بیشتری دارند و توسط شرکتهای معتبر بوستر پمپ سازی دنیا استفاده میگردد. در سیستم نوع اول فقط الکتروپمپ اول بوسیله یک اینورتر و بصورت دور متغیر عمل میکند و بقیه الکتروپمپ ها بصورت دور ثابت عمل کرده و وارد مدار میشوند. در سیستم نوع دوم برای هر الکتروپمپ یکدستگاه اینورتر در نظر گرفته می شود و همه الکتروپمپ ها بصورت دور متغیر عمل می کنند و در سیستم نوع سوم برای تمام الکتروپمپ ها فقط یکدستگاه اینورتر در نظر گرفته می شود و همه الکتروپمپ ها بصورت دور متغیر عمل کرده و بترتیب وارد مدار میگردند.

بدیهی است که بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر و هوشمند نسبت به بوستر پمپ آبرسانی دور ثابت برتری دارد. این گونه از بوستر پمپ ها انرژی الکتریکی بسیار کمتری مصرف کرده، دارای استهلاک بسیار کمتری می باشند و دارای صدای کمتری نیز هستند. در کشور ما نيز چند سالی است که طراحي و ساخت بوستر پمپ آبرسانی دور متغير با استفاده از الكتروپمپ هاي معمول در بازار و با قيمت کمی گرانتر از بوستر پمپ آبرسانی دور ثابت آغاز گرديده است. اخیرا به دلیل مزیت های بسیار زیاد سیستم های بوستر پمپ آبرسانی دور متغير از قبیل فشار خروجی نسبتاً ثابت، مصرف انرژی پایینتر نسبت به بوستر پمپ آبرسانی دور ثابت، عدم نوسانات شدید فشار و کمتر بودن استهلاک قطعات مکانیکی از این سیستمها در بوستر پمپ های آبرسانی بطور فراگیر استفاده می گردد. همانطور که گفته شد در این نوع از بوستر پمپ آبرسانی، با تغییر فرکانس الکتروپمپ از طریق اینورتر، سرعت چرخش آن تغییر می کند. با تغییر سرعت چرخش، منحنی فشار و دبی پمپ نیز دچار تغییر می گردد و با سرعتهای چرخش مختلف در یک فشار ثابت، می توان دبی های مختلفی را در خروجی الکتروپمپ بدست آوریم. با توجه به نوع کاربری بوستر پمپ آبرسانی دور متغير و میزان فشار و دبی مورد نیاز و با در نظر گرفتن هزینه های مربوطه، انواع بوستر پمپ آبرسانی دور متغير با سیستم های متفاوت دور متغیر طراحی می گردند.

بوستر پمپ چیست
انواع بوستر پمپ
بوستر پمپ آتش نشانی
ساختار بوستر پمپ
بوستر پمپ دور ثابت
بوستر پمپ دور متغیر
لیست قیمت بوستر پمپ

بوستر پمپ آبرسانیتوجه: کلیه حقوق این مقاله متعلق به صنعت گستر ایران زمین میباشد. هرگونه کپی برداری از مطالب این وب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد

logo-samandehi


با ما همراه باشید     aparat facebook twitter telegram linkedin instagram RSS feedصفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اينترنتي | قوانين و مقررات | حفظ حريم شخصي | درباره ما | تماس با ما

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ايران زمين مي باشد و هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد