تلفن: 8 - 33993356 (021)
صنعت گستر ايران زمين

بوستر پمپ آتش نشانی دور ثابت بوستر پمپ آتش نشانی بوستر پمپ آتش نشانی دور ثابت

بوستر پمپ آتش نشانی چیست

بوستر پمپ آتش نشانی يكي ديگر از انواع بوستر پمپ هايي كه در ساختمان ها و صنايع مورد استفاده قرار میگیرد و آن سامانه يكپارچه ای است متشکل از دو یا چند پمپ که به صورت موازی به یکدیگر متصل شده اند به طوری که توانایی ایجاد فشار و دبی مورد نیاز یک سیستم آتش نشانی با حداقل انرژی مصرفی و بالاترین راندمان را دارا باشند.

استفاده از آب و شبکه های آبرسانی در پیشگیری از آتش سوزی و مهار آتش در ساختمان ها و مجتمعهای مسکونی، تجاری و صنعتی از متداول ترین روشها است. اما شبکه های آبرسانی شهرها و یا شهرک های صنعتی معمولا دارای فشار کمتر از حد مورد نیاز برای رساندن آب به نقاط مورد نیاز و تأمین فشار لازم برای تجهیزات آتش نشانی می باشد. لذا بوستر پمپ های آتش نشانی برای تامین فشار آب مورد نیاز سیستم های آتش نشانی کاربرد وسیعی دارند.

بوستر پمپ های آتش نشانی فشار آب ورودی را مقدار مشخصی افزایش می دهند اما نمی تواند تغییر زیادی بر روی دبی آب ورودی بوجود آورد. اگر شبکه آب شهری بتواند حداقل دبی مورد نیاز سیستم آتش نشانی را تأمین نماید می توان از بوستر پمپ برای بالا بردن فشار تا مقدار مورد نیاز سیستم استفاده نمود اما اگر مشخص شود دبی آب شهری کمتر از دبی مورد نیاز سیستم است، استفاده از بوستر پمپ به تنهایی کافی نخواهد بود و در این حالت باید از مخازن ذخیره آب در ورودی بوستر پمپ آتش نشانی استفاده کرد.

یک بوستر پمپ آتش نشانی دستگاهی است متشكل از چند پمپ كه از طریق کلکتورهایی به صورت موازي يه يكديگر متصل شده اند تا با كاهش فشار سيستم آتش نشانی، يك يا چند پمپ به طور نوبتي استارت شوند و با افزايش فشار سيستم آتش نشانی نيز يك يا چند پمپ به همان ترتيبي كه روشن شده اند خاموش گردند. بوستر پمپ های آتش نشانی از نقطه نظر دقت در ثابت نگهداشتن فشار خروجی، به بوستر پمپ آتش نشانی دور ثابت و بوستر پمپ آتش نشانی دور متغير طبقه بندي مي شوند اگرچه بوستر پمپ های آتش نشانی معمولا بصورت دور ثابت ساخته می شوند. این بوستر پمپ ها علاوه بر پمپ اصلی و پمپ رزرو، می توانند با جوکی پمپ یا همان پمپ پیشرو و یا بدون جوکی پمپ طراحی شوند. وظیفه جوکی پمپ جبران افت فشار ناشی از نشت آب در سیستم لوله کشی آتش نشانی می باشد و دبی آن كمتر از پمپ هاي اصلي است ولي فشار آن با فشار پمپ هاي اصلي برابر است. به عبارت دیگر بوستر پمپ هاي آتش نشانی دور ثابت از يك يا چند پمپ اصلي و یک پمپ رزرو و با یک جوکی پمپ یا بدون جوکی پمپ تشكيل مي شوند. کارکرد دائمی یک بوستر پمپ آتش نشانی را می توان با در نظر گرفتن یک پمپ رزرو تضمین کرد و هنگام خرابی یکی از پمپ های اصلی، پمپ رزرو وارد مدار می شود تا وقفه ای در کارکرد سیستم ایجاد نگردد و در نهایت قابلیت سرویس حین کار را دارد.
معمولا پمپ های بکاربرده شده در بوستر پمپ های آتش نشانی از نوع سانتریفیوژ یا همان گریز از مرکز می باشند.

طراحی بوستر پمپ آتش نشانی

ظرفیت یک بوستر پمپ آتش نشانی بستگی به نوع و تعداد لوازم آتش نشانی مورد استفاده در ساختمان دارد. بر اساس استاندارد NFPA در ساختمان های مجهز به جعبه آتش نشانی، دبی خروجی بوستر پمپ آتش نشانی بر مبنای مصرف 50 گالن آب در دقیقه برای هر جعبه و استفاده همزمان از دو جعبه آتش نشانی تعیین می گردد. برای مکانهایی مجهز به هیدرانت آتش نشانی حداقل دبی خروجی بوستر پمپ آتش نشانی 500 گالن در دقیقه در نظر گرفته می شود. پمپ های یک بوستر پمپ آتش نشانی باید به گونه ای انتخاب شوند تا در هر زمان آب با دبی مورد نیاز و با فشار لازم در خروجی بالاترین وسیله آتش نشانی وجود داشته باشد. مقدار این فشار در استانداردهای آمریکایی و اروپایی به ترتیب 60 و45 پوند بر اینچ مربع معادل حدودا 4 و 3 بار است.

یک بوستر پمپ آتش نشانی باید طوری طراحی شود که بتواند آب با دبی و فشار مورد نیاز برای بیشترین جریان مورد انتظار یک سیستم آتش نشانی شامل اسپرینکلرها یا یک سیستم سیلابی و همچنین جعبه های آتش نشانی را تامین کند. به عنوان مثال اگر بیشترین تقاضای اسپرینکلر ها 1000 گالن در دقیقه و در فشار 60 پوند بر اینچ مربع باشد و تقاضای مورد نیاز جعبه های آتش نشانی 500 گالن در دقیقه باشد، آنگاه تامین حداقل 1500 گالن در دقیقه دبی آب در فشار 60 پوند بر اینچ مربع از بوستر پمپ آتش نشانی انتظار می رود. اما در واقع درباره ظرفیت یک بوستر پمپ آتش نشانی، یک پاسخ اساسی که برای تمام موارد مناسب باشد وجود ندارد.

طراحی و ساخت بوستر پمپ های آتش نشانی باید مطابق با استانداردهای مربوطه از جمله استاندارد NFPA 20 باشد.NFPA 20 استانداردی در رابطه با بوستر پمپ های آتش نشانی می باشد که قوانینی جهت نصب و عملکرد بوستر پمپ ها، موتورهای محرکه، کنترلرها و اجزای کمکی آنها دارد. همچنین NFPA استانداردهایی هم برای مواد ساختاری و هم برای منحنی های عملکرد این بوستر پمپ ها وضع کرده است. یک بوستر پمپ آتش نشانی باید مطابق با استاندارد NFPA 20 باشد. به نظر می رسد خصوصیات و منحنی عملکرد بوستر پمپ های آتش نشانی متفاوت از انواع دیگر بوستر پمپ ها می باشد. به عبارت دیگر بوستر پمپ های دیگر با توجه به ماکزیمم راندمان و مسائل اقتصادی انتخاب می شوند اما در بوستر پمپ های آتش نشانی این موضوع از اهمیت اول برخوردار نیست. بوستر پمپ های آتش نشانی برای عملکرد مطمئن در تمام طول عمر خود طراحی و ساخته می شوند. حداکثر ایمنی و معیارهای فشار خروجی کل از اهمیت بالایی در این بوستر پمپ ها برخوردار است.

اغلب سازندگان بوستر پمپ های آتش نشانی به دو دلیل سعی می کنند از استانداردهای NFPA تبعیت نمایند. اولا استاندارد NFPA قابل احترام ترین و سختگیرانه ترین استاندارد جهان در این زمینه می باشد و ثانیا از آنجا که سایر سازندگان تجهیزات مانند تولید کنندگان اسپرینکلر هاو جعبه های آتش نشانی و سیستم های خاموش کننده از این استاندارد تبعیت می کنند، در صورت ساخت بوستر پمپ ها مطابق با این استاندارد، هیچگونه عدم انطباقی در کارکرد تجهیزات بوجود نمی آید.
در بوستر پمپ های آتش نشانی، تأییدیه FM جزو الزامات و نیازمندی های NFPA می باشد. معمولاً وجود تأییدیه FM نشاندهنده آن است که محصول نسبت به محصولات مشابه از کیفیت خیلی بالاتری برخوردار است.

بر طبق استاندارد NFPA هر بوستر پمپ آتش نشانی باید بطور دوره ای سرویس شود. این سرویس ها مانع از قفل شدن خود بخود محور پمپ ها در اثر توقف به مدت طولانی میگردد. برای اطمینان از عدم وقوع این مشکل، بوستر پمپ های آتش نشانی باید مجهز به سیستم خود سرویس باشند. این سیستم در فواصل زمانی مشخص و منظم، تمام پمپ های بوستر پمپ را بطور خودکار روشن کرده و پس از مدت زمان معینی آنرا خاموش میکند.

بعضی از اصول مهم در طراحی بوستر پمپ های آتش نشانی عبارتند از:
- انتظار می رود که این بوستر پمپ ها فشاری معادل ۱2۰ تا ۱4۰ درصد فشار نقطه کاری خود را در شرایط دبی صفر ایجاد کنند.
- نقطه کاری بوستر پمپ، فشار و دبی معادل ۱۰۰ درصد فشار و دبی نقطه کاری را ایجاد می کند.
- بیشترین دبی مورد انتظار از یک بوستر پمپ آتش نشانی، دبی آبی معادل ۱۵۰ درصد دبی نقطه کاری در فشاری معادل ۶۵ درصد فشار نقطه کاری است.
این سه قاعده بالا، به تعریف منحنی مشخصه بوستر پمپ های آتش نشانی کمک می کند.

با اینکه بوستر پمپ آتش نشانی با موتور های الکتریکی مطمئن است ولی کاملا به یک منبع تغذیه الکتریکی قابل اعتماد وابسته است. بوستر پمپ های آتش نشانی با موتور دیزل نیز قابل اطمینان هستند اما آنها نیز به سوخت دیزل نیازمندند. روش متداول و مطمئن برای واحدهای بزرگ، استفاده همزمان از تعدادی پمپ الکتریکی و یک پمپ با موتور محرک دیزلی است.

ساختمان و اجزای بوستر پمپ های آتش نشانی

اجزای اصلی یک بوستر پمپ آتش نشانی دور ثابت عبارتند از:
مجموعه پمپ ها شامل الکتروپمپ های اصلی، پمپ رزرو الکتریکی یا دیزلی و در صورت لزوم جوکی پمپ.
بخش مكش و رانش شامل کلکتور ها، شیر های قطع و وصل جریان، شیر های یکطرفه، صافی ها، لرزه گیر ها، فلنج ها و مهره ماسوره ها.
تابلوی فرمان و قدرت شامل جعبه، كلید اصلی، كلیدهای فرعی، كنتاكتورها، بی متال ها، كنترل فاز، ترمینالها و چراغهای سیگنال.
شاسی اصلی ،منبع تحت فشار دیافراگمی، مانومتر و پرشر سوییچ ها برای كنترل فشار حداقل و حداكثر سیستم.

منبع تحت فشار ديافراگمي با ديافراگم قابل تعويض به عنوان يكي از ملزومات بوستر پمپ آتش نشانی دور ثابت استفاده مي شود. منابع تحت فشار ديافراگمي از يك منبع فلزي در بيرون و يك ديافراگم لاستيكي بهداشتي در داخل آن از ظرفيت 25 تا 2000 لیتر با فشار كاری 8، 10 و 16 بار ساخته مي شوند. منبع تحت فشار ديافراگمي علاوه بر نگهداشتن فشار درون سیستم، افزايش ناگهاني فشار ناشي از روشن شدن الكتروپمپ ها و ضربه قوچ حاصل از خاموش شدن آنها را در خود جذب و مي نمايد و صدمات احتمالي به بوستر پمپ آتش نشانی و شبكه مصرف را كاهش مي دهد.

همچنین بوستر پمپ آتش نشانی به يك تابلوي برق مجهز مي باشد كه داراي دو مدار فرمان و قدرت است. در مدار فرمان تابلوي برق يك کنترلر شامل ميكروپروسسور به كار رفته است. در مدار قدرت از تجهيزات تابلويي با مشخصات مورد نياز از جمله كلید اصلی برای قطع و وصل جریان برق ورودی به تابلو، كلیدهای فرعی برای قطع و وصل جریان برق هر یك از الكتروپمپ ها، كنتاكتورها جهت امكان قطع و وصل اتوماتیك جریان برق الكتروپمپ ها از طریق مدار فرمان، بی متال ها برای كنترل بار اضافی الکتروپمپ ها، كنترل فاز، چراغهای سیگنال و ترمینال ها.
جهت محافظت تجهيزات داخل تابلو در مقابل نفوذ رطوبت و گرد و غبار، معمولا تابلوهاي برق با درجه حفاظت IP54 ساخته مي شوند.

بوستر پمپ چیست
انواع بوستر پمپ کدام است
بوستر پمپ آبرسانی چیست
ساختار بوستر پمپ چگونه است
بوستر پمپ دور ثابت چیست
بوستر پمپ دور متغیر چیست
لیست قیمت بوستر پمپ
کاتالوگ بوستر پمپ

بوستر پمپ آتش نشانیتوجه: کلیه حقوق این مقاله متعلق به صنعت گستر ایران زمین میباشد. هرگونه کپی برداری از مطالب این وب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد

logo-samandehi


با ما همراه باشید     aparat facebook twitter telegram linkedin instagram RSS feedصفحه اصلي | محصولات | فروشگاه اينترنتي | قوانين و مقررات | حفظ حريم شخصي | درباره ما | تماس با ما

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صنعت گستر ايران زمين مي باشد و هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد